Kjenner du reglene?

Ny brosjyre om motorferdsel i utmark.

Miljødirektoratet har laget en ny brosjyre om regler og hvordan du skal gå fram for å søke om dispensasjon fra disse mm.

I brosjyren finner du også lenker til hele lovverket som regulerer motorisert ferdsel i utmark.

Kontaktpersonar