Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2019

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke er 31. januar 2019.

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Søknad må sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Kontaktpersonar