Stor interesse for seminar om marin forsøpling

Foto: Elisabeth Helene Juliussen
Foto: Elisabeth Helene Juliussen

Fylkesmannen i Agder og Aust-Agder Fylkeskommune arrangerte den 26. november seminar om marin forsøpling i Grimstad. Interessen for seminaret viser at temaet fremdeles er høyaktuelt i Agder.

Det var 78 påmeldte til seminaret fra kommuner, statlige etater, frivillige strandryddere, forskningsmiljø, avfallsselskaper og andre med interesse for marin forsøpling.

Viktige tema for dagen var introduksjon til ny nasjonal ryddeportal og problemet med forlatte, herreløse båter. I tillegg fikk vi flotte presentasjoner av mange omfattende oppryddingsprosjekter i Agder. Programmet og presentasjoner fra seminaret finner du til høyre på denne siden.