Søk støtte til oppryddingstiltak

Søppel i havet er en global og godt synlig utfordring. Nå lyser Miljødirektoratet ut støtte til oppryddingstiltak.
Søppel i havet er en global og godt synlig utfordring. Nå lyser Miljødirektoratet ut støtte til oppryddingstiltak.

Planlegger du å rydde avfall langs strender eller på sjøbunnen i 2020? Du kan søke om støtte til prosjektet gjennom Miljødirektoratet sin tilskuddsordning. Søknadsfrist er 07. februar.

Hvert år siden 2017 har regjeringen satt av et beløp over statsbudsjettet til støtte for tiltak som bidrar til opprydding av marin forsøpling. I år er det satt av 70 millioner kroner, og årets søknadsfrist er 07.februar. Du kan søke støtte her

 

Minste søknadssum er 300 000, og følgende aktører kan søke:

  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert.

 

Miljødirektoratet dekker maksimalt 70% av budsjetterte kostnader. Prosjektet må gjennomføres i løpet av 2020, men det kan være mulig å få støtte til prosjekter som går over 2 år. Miljødirektoratet har utviklet en veileder til søknad om tilskudd til marin forsøpling som du kan finne her

 

Se hvem som fikk støtte i 2019.