Kristiansand kommune oppretter egen tilskuddsordning mot marin forsøpling

Kristiansand kommune lyser ut en ny tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården.

Fylkesmannen vil framheve initiativet til Kristiansand kommune som har opprettet en egen tilskuddsordning mot marin forsøpling. Tilskuddsordningen skal bidra til forebygging og opprydning av søppel og dermed bidra til å oppnå mål i Kommuneplanen 2017-2030.

Det gis tilskudd til forebyggende arbeid og opprydning av søppel på land og i sjøen. Det kan gis tilskudd til alle typer organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner i Kristiansand kommune.

Les mer om tilskuddsordning mot marin forsøpling på nettsiden til Kristiansand kommune. Der kan du også søke tilskudd, søknadsfristen er 15. november.

Refusjon av utgifter

Refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall. Ordningen  administreres av Hold Norge Rent og gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner. Den finansieres av Miljødirektoratet.