Marin forsøpling

Forsøpling av havområdene er et enormt miljøproblem og alle må bidra i kampen for et renere hav. Fylkesmannen har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å koordinere det regionale arbeidet med marin forsøpling.


20.09.2017

Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

De som leverer kasserte fritidsbåter opptil 15 meter kan nå få tilskudd på kr 1000 fra Miljødirektoratet for hver kasserte båt som leveres til mottak.Ryddeportalen - Hold Norge Rent

I Ryddeportalen kan du registrere din ryddeaksjon og få nyttig informasjon om rydding av marint søppel.

Refusjon av utgifter

Refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall. Ordningen  administreres av Hold Norge Rent og gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner. Den finansieres av Miljødirektoratet.