Norges første klimaveikart lanseres i dag

Klimaveikart Agder lanseres i dag kl 11.30 på Grønt Senter i Kristiansand, av Tine Sundtoft

Klimaveikart Agder er Norges første veikart for hvordan kommuner og fylkeskommuner kan skape lavutslippssamfunnet ved å gjennomføre klimatiltak i sine områder.

Klimaveikart Agder er utarbeidet av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune med støtte av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vi har deltatt aktivt i prosjektet, og har ledet arbeidet med kapittelet om mat og landbruk.

Les mer om Klimaveikart Agder her >