Parisavtalen trer i kraft i dag!

Parisavtalen om reduksjoner i klimautslippene trer i kraft i dag etter at mer enn 55 parter som til sammen står for mer enn 55 prosent av klimagassutslippene, har ratifisert avtalen. I Agder merkeres dette med grønn belysning av Kristiansand domkirke fra klokken 16:30.

- I dag feirer vi at Paris-avtalen formelt blir internasjonal lov. Det har skjedd på rekordtid. Samtidig har verden i år blitt enig om flere nye klimatiltak som vil redusere temperaturøkningen: nedfasing av de de klimasterke HFK-gassene, og nye klimatiltak i internasjonal luftfart og sjøfart. Derfor er 2016 et tidsskille i global klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

For å makrere dette vil Holmenkollen, Eiffeltårnet og Triumfbuen bli opplyst i grønt, på lik linje med Kristiansand domkirke i vår region.

 

Det er nå 92 land som har ratifisert Paris-avtalen. To store utviklingsland ratifiserte denne uken, Indonesia og Sør-Afrika.

Ut fra prosentene som er tillagt landene,  dekker ratifikasjonene nå godt over 65 prosent av utslippene i verden.

Paris-avtalen betyr at verdens land skal kutte klimagassutslippene. Avtalen forplikter alle til å øke innsatsen etterhvert.