Antall søknader om støtte til klimatiltak øker

Det er en økning på 25 prosent i antall søknader om støtte til klimatiltak fra ordningen Klimasats fra kommunene på Agder i år.

Det er kommet inn  323 søknader til Klimasats i årets runde. I 2016 kom det inn 332, altså 9 færre søknader enn i første runde i år.

For Aust- og Vest-Agder er trenden motsatt. Her kom det i år nå 25 søknader mot 20 søknader i 2016. Søknadene fordelte seg jevnt på de to fylkene våre med 13 fra Aust-Agder og 12 fra Vest-Agder. Dette er en positivt utvikling!

Allikevel er det fremdeles svært mange av våre kommuner som ikke har søkt ennå. Spesielt mangler det søknader fra de mindre kommunene, de store bykommunene dominerer fullstendig med 16 søknader. I Vest-Agder har fem av 15 kommuner søkt i denne runden, mens bare fire av 15 har søkt i Aust-Agder. I tillegg har Aust-Agder fylkeskommune fire ulike søknader, hvorav en er i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune.

Tabell 1. Søknader om støtte til klimatiltak fra tilskuddsordningen Klimasats fra kommunene på Agder i 2017.

 

De langt fleste søknadene – 15 i tallet – gjelder transporttiltak. Resten fordeler seg med to på areal- og transportplanlegging, to på nettverkstiltak og seks på andre tiltak.

Søknadsfristen var 15. februar 2017. Søkere kan forvente svar i løpet av juni. Tilsagn og tilhørende søknader blir lagt ut på Miljøkommune.no.