Tillatelser til utfylling og mudring i forbindelse med utbygging av ny E39

Fylkesmannen i Agder har gitt AF Gruppen to tillatelser til utfylling og mudring i vann i forbindelse med utbygging av ny E39 på strekningen Kristiansand-Mandal. 

Tillatelsene gjelder totalt ni vann i kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne langs traséen vedtatt gjennom reguleringsplaner for E39 Kristiansand vest-Mandal øst.

Tillatelsene er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 på visse vilkår. Det er bl.a. stilt krav om spredningsbegrensende tiltak, kontroll med partikkelinnhold i vannmassene og tiltak for å hindre spredning av plast.

Tillatelsene finner du ved å følge lenken til høyre på denne siden.