Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15.oktober 2019.

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.

Midlene skal hovedsakelig brukes til arbeid med å rydde opp i forurenset grunn og opprydding i forurenset sjøbunn, primært de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding (jf. stortingsmelding nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø). Tildeling av midler vurderes blant annet ut fra miljøhensyn og områdets prioritering. Mer informasjon om kriterier for tildeling finner du ved å følge lenken til høyre på denne siden. 

Søknaden sendes til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, eventuelt elektronisk til post@miljodir.no