Tillatelse til utfylling ved fergeterminalen i Kristiansand

Kristiansand Havn KF har fått tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut inntil 176 000 m3 masser ved fergeterminalen i Kristiansand kommune.

Fylkesmannen i Agder gir Kristiansand Havn KF tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut inntil 176 000 m3 masser ved fergeterminalen (gnr/bnr 151/1933 og 151/1) i Kristiansand kommune. Fylkesmannen har satt vilkår til tillatelsen.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem.