Forskriftsregulerte bransjer

Her finner du informasjon om bransjer som er regulert i egne kapitler i forurensningsforskriften. 


04.06.2020

Krematorier (kap. 10)

Utslipp fra krematorier reguleres av kapittel 10 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Tanklagring av farlige kjemikalier og avfall (kap. 18)

Landbasert lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall på tank reguleres av kapittel 18 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Forurensning fra asfaltverk (kap. 24)

Dette er en informasjonsside for asfaltverk som omfattes av kapittel 24 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Fiskeforedlingsbedrifter (kap. 26)

Dette er en informasjonsside for virksomheter som foredler fisk og omfattes av kapittel 26 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Forbrenningsanlegg for rene brensler (kap. 27)

Dette er en informasjonsside for virksomheter med forbrenningsanlegg for rene brensler som omfattes av kapittel 27 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Forurensning fra kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling (kap. 28)

Dette er en informasjonsside for virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebahandling som omfattes av kapittel 28 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Forurensning fra mekanisk overflatebehandling (kap. 29)

Dette er en informasjonsside for skipsverft og andre virksomheter med mekanisk overflatebehandling som omfattes av kapittel 29 i forurensningsforskriften. 

04.06.2020

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel (kap. 30)

Dette er en informasjonsside for virksomheter som produserer pukk, grus, sand og singel, og som omfattes av kapittel 30 i forurensningsforskriften. 


Selvbærende forskrifter

Kap. 24, 26, 27, 28, 29 og 30 er selvbærende forskrifter. Dette innebærer at man ikke trenger egen tillatelse, men kan drive lovlig innenfor forskriftens krav og plikter.

Fylkesmannen kan likevel vurdere å gi tillatelse dersom forurensningsmessige forhold ikke ivaretas godt nok gjennom forskriften alene.