Skjema og veiledere for forurensingsområdet

Her finner du ulike skjema fra Fylkesmannen i Agder for håndtering av forskjellige typer forurensende virksomhet. Klikk på den aktuelle lenken for å åpne eller laste ned skjemaet du ønsker. 

Alle skjemaene er i Word-format.

Melding til Fylkesmannen i Agder om virksomhet:

  1. Forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter 
  2. Forurensning fra asfaltverk 
  3. Forurensning fra mekanisk overflatebehandling
  4. Forurensning fra rene brensler 
  5. Forurensning fra anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling 
  6. Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel 
  7. Søknadsskjema for avfallshåndtering
  8. Søknadsskjema for mudring, utfylling og dumping

 

Mer informasjon om avfallshåndtering finner du her

Mer informasjon om mudring, utfylling og dumping finner du her