NVE sa nei til Siragrunnen vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag avslått søknaden om konsesjon for Siragrunnen vindkraftverk i havet utenfor Flekkefjord og Sokndal kommuner.

Montasje som viser Siragrunnen vindpark sett fra Kirkehavn på Hidra, Flekkefjord kommune.
Fotomontasje av utsyn mot Siragunnen vindkraftverk fra Kirkehavn på Hidra.

Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder var blant de fire statlige instanser som i 2013 reiste innsigelse til Havgul sine planer om et stort vindkraftanlegg på Siragrunnen, utenfor Flekkefjord og Sokndal. I vår innsigelse ble det lagt vekt på hensynet til området viktige område for fugletrekk, som produksjons- og oppvekstområde for fisk og hensynet til landskapet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 13. januar i år sagt nei til prosjektet. NVE begrunner sitt avslag blant annet i disse nevnte miljøhensynene  i avveiingen med de positive samfunnsmessige  prosjektet ble vurdert å kunne ha. Fylkesmannen er naturligvis svært fornøyd med NVE sitt vedtak.

Les mer om vedtaket på NVE sine nettsider: http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Ikkje-loyve-til-Siragrunnen-vindkraftverk/