Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Første Økouka på Agder

25. september–2. oktober var det vel 20 økoarrangementer i de to Agderfylkene. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 23.11.2016

I høst kunne vi for første gang oppleve Økouka her på sørspissen av landet. Det var stas! Det ble en feiring av norsk økologisk mat der råvarer, kunnskap og mattradisjoner var i fokus.

Det hele startet med hornmusikk og snorklipping i Hakkebakkeskogen i Kristiansand Dyrepark. Snora var ei ekte økologisk hampsnor, og klippingen sto Vest-Agders fylkesordfører Terje Damman for. Arrangørene rigget en stor «informasjonsstand» der ulike aktører presenterte seg og sine kommende arrangementer i løpet av Økouka. Det ble delt ut økologiske smaksprøver, og det var mulig å kjøpe diverse økologiske produkter. I Ekorn-Jensens kafe ble det servert pepperkaker, vafler og kanelsnurrer. Klatremus, Bakermester Harepus og Dyreparkens spiserisjef Roy Byremo var tilstede blant publikum, og de bidro til god stemning blant store og små.

I løpet Økouka var det et mangfold av aktiviteter og arrangementer for både forbrukere og produsenter forskjellige steder på Agder. En rekke aktører samarbeidet om Økouka, slik som for eksempel Lillemarkens i Kristiansand, Randesund hagesenter, videregående skoler i begge Agderfylkene, Arendal kommune, Grønt Senter, Bondelaget, Norsk landbruksrådgivning Agder, Fylkesmannen og flere spisesteder.

På fårikålens dag torsdag delte produksjonskjøkkenet i Arendal kommune ut smaksprøver av økologisk fårikål like utenfor byens kultur- og rådhus. Landbrukskontoret var involvert og hadde skaffet til veie fire sauer som var plassert i innhegning like ved. Det var et populært innslag for barnehagebarn som var spesielt invitert til arrangementet.

På Søgne videregående skole og Tvedestrand og Åmli videregående skole på Holt formidlet fylkesagronom Øystein Haugerud fra foregangsfylket Levende matjord erfaringer og kunnskap om jord ut fra et biologisk og bærekraftig perspektiv.

Seminar om levende matjord ved Øystein Haugerud.

Eksempler på andre arrangementer var dyrkingskurs, matlagingskurs, åpen gård-arrangementer og markvandringer. Det ble servert økologisk mat på flere spisesteder: på Universitetet, Grønt senter og i våre kantiner på fylkeshusene i Arendal og Kristiansand. Økouka avsluttet med fest på Myrane andelsjordbruk i Kristiansand.

I likhet med de fleste andre økouker i landet var Oikos Agder prosjekteier, og de koordinerte Økouka. Fylkesmannen støttet Økouka med BU-midler og bistod underveis. I forkant av Økouka var det en god planleggingsprosess sammen med samarbeidspartnerne.

Oikos Agder og flere av samarbeidspartnerne brukte media aktivt i forkant og i løpet av Økouka. Informasjon om Økouka og om økologisk landbruk ble spredt via Facebook, ulike nettsider, NRK Sørlandet og via annonser og kronikker i forskjellige aviser. Et slikt formidlingsarbeid er av stor verdi.

Økouka er et etablert arrangement som har vist seg å være en viktig arena for forbrukere og produsenter av økologisk mat. Det er bra at vi har fått tatt del i dette også her i vår landsdel!

Økologisk servering i kantina i Fylkeshuset i Arendal.