Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Agder trenger flere økobønder

Seminaret «Økobonde, jeg?» ble arrangert under Økouka.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 05.10.2017

Seminaret fant sted 28. september på Søgne videregående skole. Denne naturbruksskolen er i ferd med å legge om til økologisk drift. Arrangørene, Bondelaget og Landbrukets ØKOLØFT, ønsket å få med de som er nysgjerrige på hvordan det er å være økobonde.

Vi fikk høre erfaringer fra to av inspirasjonsbøndene i Økoløftprosjektet. Disse viste at økologisk produksjon kan spenne vidt – fra den store kjøtt- og melkeproduksjonen i Møre og Romsdal til den mindre jordbærproduksjonen på Mjåland gård i Marnardal, der det også er Inn på tunet-tilbud, andelsjordbruk og gårdsturisme. I tillegg fikk vi orientering om hva som skal til for å drive økologisk honningproduksjon.

Organisasjonssjef ved Bondelagets Agderkontor viste til organisasjonens næringspolitiske program, der økt økologisk produksjon vektlegges i takt med etterspørselen. Bondelaget vil også være en pådriver for at økologiske varer fra norske bønder selges i markedet som økologiske produkter.

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Agder viste til at etterspørselen etter økologiske varer øker. Agronomisk ligger det godt til rette her på Agder med lang vekstsesong og gode vilkår for kløver og nitrogenfikserende planter. Vi har videre en godt utbygd rådgivingstjeneste, et økologisk produksjonsmiljø, og tilbudet av driftsmidler blir stadig bedre. Og i tillegg vil Agder ha en utdanningsinstitusjon med økologisk drift om ett par år, noe som vil være positivt for rekrutteringen!

Styreleder i Gartnerhallen fulgte opp dette med å vektlegge den stadig økende etterspørselen etter økologiske produkter som gir betydelige markedsmuligheter. Fra 2015 til 2016 økte omsetningen av norskproduserte økologisk bær, frukt og grønt med hele 25 %. Og Gartnerhallen har behov for flere økologiske produsenter. Det ble poengtert at det er viktig for Gartnerhallen og norsk landbruk å hindre økt import av varer som kan produseres i Norge.