Feiring av Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

Varnes fyr, Lista.
Varnes fyr, Lista. (Foto: Tore K. Haus / Fylkesmannen i Agder)

Utvidelse og 10-årsdag for Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista og åpning av sykkelruten Vita Velo og Kyststien 16. juni.

UKL-området Vest-Lista har 10-årsjubileum og skal utvides. Dette markeres 16. juni 2019 sammen med åpning av tursykkelruten Vita Velo og Kyststien. Det blir storslått feiring både på Lista fyr, Nordberg fort og på Varnes fyr med konserter, guida turer, kunst i landskap, ringmerking av fugler, lokal mat og lokale produkter i et fantastisk kulturlandskap.

UKL Vest-Lista fyller 10 år i 2019, og i løpet av disse årene har satsingen satt mange synlige spor i landskapet. Bevilgede penger har materialisert seg i istandsetting og skjøtsel. Eksempler på dette er Kyststien og andre turstier som er merket og lagt til rette for publikum, flere hundre meter med steinmurer som er restaurert og naturtyper som kystlynghei og naturbeitemark som er restaurert og som årlig blir skjøttet. Vi kan også nevne at mange steder er sitkaskog hogd, og vi har fått tilbake gammel kulturmark. Den betydelige landbruksdriften i området bidrar til at landskapet skjøttes på en god måte. Den beste bevaring er gjennom drift og bruk av landskapet.

UKL Vest-Lista er utvidet både i sør til Lista fyr og i nord til Varnes fyr. Det gir et mer helhetlig område, og utvidelsen skal derfor også feires.

Det blir også åpning av den nasjonale tursykkelruten Vita Velo som går gjennom hele UKL-området – fra Lista fyr til Varnes fyr. Farsund kommune er pilotkommune for denne nasjonale tursykkelruten, som er et prosjekt i regi av Statens vegvesen. Kyststien går også gjennom UKL-området.

Feiringen 16. juni er et samarbeid mellom mange aktører, blant annet Farsund kommune, Vest-Agder fylkeskommune, UKL Vest-Lista og Statens vegvesen. Fylkesmannen i Agder er med på hele arrangementet.