Jordbruk

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Fylkesmannen skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Fylkesmannen gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


20.11.2020

Mentorordninga i landbruket

Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.


29.09.2020

Midler til forprosjekter innen grøntsektoren

Økt etterspørsel og bærekraftstrategi – søknadsfrist 28. oktober.


15.09.2020

Nyttig samarbeid i Jordbrukets beredskapsforum

Referat fra møtet i Arbeidsutvalget 9. september.


02.09.2020

Agder fylkeskommune gir «korona-tilskudd» til grøfting

Det kan gis 2000 kr per dekar eller 30 kr per løpemeter i tillegg til statlig tilskudd.

17. september 2020 melder fylkeskommunen at midlene allerede er oppbrukt.


17.07.2020

Landbruks- og matministeren til Grimstad

Tirsdag 21. juli besøker Olaug Bollestad NIBIO Landvik og bonde Ole Didrik Stensohn. Tema er norsk planteproduksjon.


07.07.2020

Ny versjon av smittevernveileder for grøntprodusenter

Koronavirus: Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Fra 6. juli er det åpnet for at testing kan erstatte karantene i noen tilfeller.


24.06.2020

Autorisasjonskurs for plantevernmidler i koronatider

Våren 2020 ble opplegget raskt enderet til nettbaserte kurs og hjemmeeksamen.


22.06.2020

Endra krav til avstand fra vann ved bruk av plantevernmidler

Kravene er nå mer differensiert etter plantevernmiddel, utstyr og teknikk.


13.05.2020

Koronasituasjonen – informasjon til bønder og skogeiere

Nyhetsbrev per 13. mai 2020 fra aktører innen landbrukssektoren i Agder.


22.04.2020

Koronasituasjonen – ny risikoavlastning for grøntprodusentene

Kan søke erstatning for avlingssvikt ved mangel på arbeidskraft i innhøstingssesongen 2020.