Aktivitet og arbeid, psykisk helse og rus – med gården som arena

Frokostseminar på Arendalsuka tirsdag 13. august om Inn på tunet.

Tid: Tirsdag 13. august kl. 09.00–11.30. Enkel frokost fra kl. 08.30.
Sted: Arendal videregående skole, Kirkebakken 8, 4836 Arendal.

Alle skal gis mulighet til å leve et aktivt liv, kunne delta i meningsfylte og helsefremmede aktiviteter og oppleve et godt sosialt felleskap. For mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus vil det aktive gårdslivet ofte oppleves meningsfullt.

Lenke til program, innledere og orientering om Inn på tunet

På vårt seminar hører vi om brukergruppens behov og politikk på området. Og vi forteller om erfaringer fra tunet. Gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver, dagligliv og kontakt med dyr skaper godkjente Inn på tunet-gårder mestring og utvikling for deltakerne. Vi ønsker å inspirere og gi kunnskap slik at flere kommuner etablerer aktivitetstilbud. 

Arrangører: Fylkesmannen i Agder, Inn på tunet Norge SA og Norges Bondelag.