Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstjenester på gardsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til garden, livet og arbeidet der.

Stiftelsen Matmerk forvalter en godkjenningsordning for gardsbruk som har Inn på tunet-tilbud. Matmerk drifter også en nasjonal informasjonsnettside.  Her finner du en oversikt over godkjente Inn på tunet-gårder.

Det er utarbeidet en egen handlingsplan for Inn på tunet Agder 2017–2020.

Inn på tunet tilbydere har gått sammen og etablert Inn på tunet Sørlandet SA


12.11.2019

Søstrene Kjevik DA med sin sosiale profil fikk BU-prisen for Aust-Agder 2019

Bedriften på Østre Tveite gård i Arendal tilbyr Inn på tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg.


13.09.2019

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus opplever ofte det aktive gårdslivet som meningsfullt.


12.08.2019

Aktivitet og arbeid, psykisk helse og rus – med gården som arena

Frokostseminar på Arendalsuka tirsdag 13. august om Inn på tunet.


30.04.2019

God interesse for Inn på tunet blant unge bønder

22 bønder på godkjenningskurs og 15 eiere i Inn på tunet Sørlandet SA, deriblant en del unge bønder.


21.06.2018

Første fagbok i antrozoologi på norsk

Forskning på dyrs mulige helsebringende effekter er et voksende felt internasjonalt.


19.03.2018

Satsar på Inn på tunet i Setesdal

Etter ei samling i Bygland arbeider no ni tilbydarar med å utvikla velferdstenester på garden sin.


21.02.2018

Nytt Inn på tunet-kurs for gårdbrukere

Kurset «Fra godkjenning til markedstilgang» ble gjennomført for første gang i Lillesand 8.–9. februar.


31.10.2017

Inn på tunet-konferanse

120 deltagere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge samlet i Kristiansand.


22.06.2017

Inn på tunet-gård i Tvedestrand på dansk TV

Viste hvordan dyr er viktige i behandlingstilbudet på Dalene gård.


05.04.2017

Inn på tunet-gårder på Sørlandet har startet samvirke

13. mars møttes tilbydere om fellesprosjektet Inn på tunet Sørlandet SA.