Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Fagsamling om biodiversitet under Økouka

Dato:
26. september 2018 11:00 - 16:00
Stad:
Søgne videregående skole
Arrangør:
Søgne vgs, NIBIO Landvik, NLR Agder, Bondelaget Agderkontoret og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Bønder, elever, forbrukere og andre interesserte

Forskning og utprøving viser at stor biodiversitet er gunstig som en del av plantevernstrategien i flerårige kulturer. 

Publisert 12.09.2018

Det blir fokus på biodiversitet i plantevernet, som stadig blir mer aktuelt, både i integrert og økologisk dyrking. Videre blir det en orientering om økosatsingen på Søgne vgs. og ellers på Agder.

Kl. 11.00 Økologisk lunsj i kantina (kr 150)

Kl. 12.00 «Biodiversitet – hva, hvorfor og hvordan?»
Erling Stubhaug, NIBIO

Kl. 13.00 «Aktuelle prosjekter i regi av NIBIO»
Erling Stubhaug, NIBIO

Kl. 14.00 «Det økologiske inn i det konvensjonelle»
Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder

Kl. 15.00 Økosatsing på Søgne vgs.
Linda Rabbe Haugen, Søgne vgs.

Kl. 15.45 Oppsummering
Finn Aasheim, Norges bondelag Agderkontoret

Kl. 16.00 Slutt for dagen.

Selve fagsamlingen er gratis, men det er mulighet for å kjøpe en økologisk lunsj i kantina på Søgne vgs. Oppgi om du ønsker å delta på lunsj ved påmelding.

Dato:
26. september 2018 11:00 - 16:00
Stad:
Søgne videregående skole
Arrangør:
Søgne vgs, NIBIO Landvik, NLR Agder, Bondelaget Agderkontoret og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Bønder, elever, forbrukere og andre interesserte