Søknad om endring av utslippstillatelse for Franzefoss Minerals AS


Høyringsfrist 15. august 2020 23:59

Franzefoss Minerals AS avd. Eydehavn (tidligere Miljøkalk AS) har søkt om endring av eksisterende tillatelse etter forurensningsloven. Høringsfristen er 15. august 2020.

Franzefoss Minerals AS produserer og distribuerer kalk, dolomitt o.l. produkter på Eydehavn havne- og industriområde i Arendal kommune. Eksisterende tillatelse begrenser aktiviteter for lossing og lastning, og disse aktivitetene er ikke tillatt fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

De omsøkte endringene innebærer økt rammekrav for produksjon på 90 000 tonn og lemping av tillatelsens begrensede driftstid. Virksomheten søker om at lossing av kalkmel med trykkluft unntas fra begrensning av driftstid, samt at begrensninger i driftstid for transport fjernes. 

Virksomheten har i forbindelse med søknaden oppdatert støykartleggingen ved anlegget. Søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Eventuelle kommentarer til søknaden sendes innen 15. august til Fylkesmannen i Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no