Frist Veke Høyring
mars 2020
02. mar 10 Søknad om utslipp fra fyringsanlegg, Lyngdal kommune
15. mar 11 Søknad om utvidet ramme for Støleheia deponi
20. mar 12 Søknad om utfylling i Vigebukta
Frist Høyring
02. mar Søknad om utslipp fra fyringsanlegg, Lyngdal kommune
15. mar Søknad om utvidet ramme for Støleheia deponi
20. mar Søknad om utfylling i Vigebukta