Frist Veke Høyring
november 2019
22. nov 47 Søknad om tiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes
29. nov 48 Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder
desember 2019
06. des 49 Heving av støygrensen for Hausvik industriområde
10. des 50 Forslag om vern av Skjeggedalsheii naturreservat
Frist Høyring
november 2019
22. nov Søknad om tiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes
29. nov Oppstart av frivillig vern av skog for åtte områder i Agder
desember 2019
06. des Heving av støygrensen for Hausvik industriområde
10. des Forslag om vern av Skjeggedalsheii naturreservat