Tilskuddsordninger


23.10.2020

Tilskudd til støtte til hjemmeundervisning under Covid-19 perioden

Fylkesmannen i Agder har fått fullmakt til å belaste kap. 226 post 21 i statsbudsjettet med kroner 4 402 000 til støtte tiltak for å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner og fylkeskommunen.

26.02.2020

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2020.

10.01.2020

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2020

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2020.

06.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2019

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2019.

17.01.2019

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2019

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2019.

20.12.2018

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.

14.11.2018

Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

27.05.2018

Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring for 2018

Fra og med 2018 har Utdanningsdirektoratet overtatt forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring.

12.03.2018

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2018

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 16. april 2018.

16.01.2018

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2018

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2018.

Fleire nyhende