Eksamen og vurdering


Fylkesmannen har blant annet som oppgave å følge opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder eksamen

Fylkesmannen skal koordinere sensur for sentralt gitte eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne

Arbeidet omfatter:

  • rekruttere, oppnevne og skolere sensorer i hver region
  • arrangere sensorskolering
  • oppnevne eventuelle oppmenn
  • arrangere fellessensur i hver region
  • gjennomføre klagebehandling i grunnskolen og i grunnskoleopplæringa for voksne
  • utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling

 

Publisert 18.01.2016

.