Fylkesmannen tilbyr kompetansepakker om fagfornyelsen i samarbeid med Universitetet i Agder og Læringsmiljøsenteret ved UiS

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og i videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år. Overordnet del gjelder fra skolestart for alle trinn.

Fylkesmannen i Agder har i oppdrag å bistå med implementeringen av fagfornyelsen. Derfor har Fylkesmannen  inngått et samarbeid med Universitetet i Agder og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. De har laget digitale forelesninger og filmsnutter med tilhørende drøftingsoppgaver som alle skolene på Agder får tilgang til ved skolestart høsten 2020. Modulene kan brukes ved hver enhet både på planleggingsdager og på personalmøter gjennom skoleåret.

 

De ansvarlige for skolene i kommunen og rektor ved de ulike friskolene vil i løpet av juli få tilsendt en mail med mer detaljert beskrivelse av de ulike modulene i disse kompetansepakkene. Før skolestart vil vi komme med ytterligere informasjon om hvordan kompetansepakkene gjøres tilgjengelige for enhetene.