Bekymret for et barn i ferien?

Mange barn og unge går nå ut i sommerferie. Ikke alle gleder seg til det, og mange vil kunne få vanskelige og alvorlige opplevelser.

 Smitteverntiltakene som Norge innførte i forbindelse med Covid-19 kan ha forverret situasjonen for mange barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien. Når det er ferie mister mange igjen den daglige kontakten og oppfølgingen de har fra skole, fritidstilbud og hjelpeinstanser som kan se dem og følge med. I ferietiden kan barn bli tatt med ut av landet mot sin vilje, oppleve negativ sosial kontroll, bli tvangsgiftet og kjønnslemlestelse.

 

Regjeringen er opptatt av at tjenester til barn og unge i kommuner og fylkeskommuner både må forebygge og gi hjelp på dette området. De ber alle som er i kontakt med utsatte barn og unge om hjelp i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor alle grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV- kontorer barneverntjenesten og familievernet til å lese brevet fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Her står det mer om når man må bli bekymret, om meldeplikt og avvergingsplikt, og hvor man kan få veiledning og hjelp. I ferietid må det være beredskap for å kunne hjelpe barn som trenger det.

 

Konsultasjonsteamet i Agder kan også kontaktes for veiledning for barn eller unge man uroer seg for. Ta kontakt med Agder barne- og familiesenter, tlf. 466 17 930.