Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager 2017


Utlysning av kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager 2017.

 

Publisert 06.04.2017

Fylkesmannen i Hordaland lyser ut kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager på tvers av kommune- og/eller fylkesgrenser.

Det er satt av 6 millioner kroner til formålet i 2017.

Søknadsfrist er 12.mai 2017. Se lenke til Fylkesmannen i Hordaland i høyremeny.