Eksamen og vurdering

Fylkesmannen har blant annet som oppgave å følge opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder eksamen

Fylkesmannen skal koordinere sensur for sentralt gitte eksamen i grunnskolen og i grunnskoleopplæring for voksne

Arbeidet omfatter:

  • rekruttere, oppnevne og skolere sensorer i hver region
  • arrangere sensorskolering
  • oppnevne eventuelle oppmenn
  • arrangere fellessensur i hver region
  • gjennomføre klagebehandling i grunnskolen og i grunnskoleopplæringa for voksne
  • utbetale utgifter knyttet til sensur og klagebehandling

20.01.2020

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2020

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.


20.01.2020

Informasjon om eksamen våren 2020

Eksamen våren 2020 nærmer seg og her finner du nødvendig informasjon fra Fylkesmannen. 


14.10.2019

Sensorskolering og fellessensur våren 2020

Fellessensuren for skriftlig eksamen 2020 er satt til fredag 19. juni. Fellessensuren vil finne sted på Clarion Hotell Tyholmen i Arendal. Dette gjelder for fylkene Rogaland og Agder.


14.10.2019

Eksamensplan 2020

Her finner du mer informasjon om hvordan skriftlig eksamen skal administreres og eksamensplanen for 2020.


01.09.2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis

Utdanningsdirektoratet har lagt føringer for  hvordan skolene skal føre vitnemål og kompetansebevis. Les om reglene her.


01.09.2017

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, som skoleeier har ansvaret for. Her finner dere som er skoleeiere og skoleledere oversikt over hvilke regler som gjelder for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.