Fagdag om tilskudd og prosjektarbeid

Dato:
9. januar 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Dyreparken hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunalsjefer og/eller enhetsledere innen helse og omsorgtjenesten og sosiale tjenester i Nav. Andre som ønsker å delta er også velkommen
Påmeldingsfrist:
15.12.2019 17:00:00

Helse- og sosialavdelingen inviterer til fagdag om tilskudd og prosjektarbeid.

Fylkesmannen inviterer kommunene til fagdag torsdag 9. januar 2020. Tema er orientering om Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets tilskuddsordninger som vi forvalter, samt Fylkesmannens prosjektskjønn.

I år tilbyr vi i tillegg foredrag om «Prosjektarbeid og prosjektledelse».

Foredragsholder blir Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved Universitet i Agder. Han har over 15 års erfaring fra Handelshøyskolen BI som høyskolelektor og har forelest og veiledet studenter i prosjektledelse, fra grunnleggende til masternivå.  

Kl . 9.00 – 11.00: Orientering om tilskudd

  • Prosjektskjønnsmidler
  • Kompetanse og innovasjonstilskudd
  • Tilskudd via Husbanken
  • Tilskudd utvikling av de sosiale tjenestene i NAV
  • Tilskudd langvarige og sammensatte behov
  • Tilskudd kommunalt rusarbeid

Kl. 11:00 – 12:00: Lunsj

Kl 12.15 – 15.00: Usikkerhetshåndtering og gevinstrealisering i prosjekter

Fagdagen er gratis.

Dato:
9. januar 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Dyreparken hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Kommunalsjefer og/eller enhetsledere innen helse og omsorgtjenesten og sosiale tjenester i Nav. Andre som ønsker å delta er også velkommen
Påmeldingsfrist:
15.12.2019 17:00:00