Forslag til forskrift om utvidet jakttid på grågås i Grimstad kommune


Høyringsfrist 19. juni 2019 23:59

Grimstad kommune ønsker å få utvidet jakttid på grågås ved å fremskynde jakstart så mye som mulig, slik at jakta starter fra og med 26. juli.

Grimstad kommune har hatt forslag til forvaltningsplan for grågås 2019-2021 på høring, og som en del av denne planen ønsker kommunen å få utvidet jakttid på grågås. Jaktstart ønskes fremskyndet så mye som mulig, slik at jakstart blir 26. juli. Grimstad kommune foreslår at det kun skal være tillatt å jakte i tidsrommet fra kl. 03.30 til kl. 10.00, og da på, eller nærmere enn 50 meter fra, dyrket mark eller gjødslet beite.

I medhold av Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 legger Fylkesmannen i Agder ut på høring et forslag om utvidet jakttid på grågås i Grimstad kommune. Fastsettelse av forskrift vil være avhengig av at Grimstad kommune vedtar forvaltningsplanen for grågås først.

Utvidelsen av jakt på grågås foreslås gjort gjeldende fra og med jaktåret 2019 til og med 2021, i perioden fra og med 26. juli til og med 9. august.

Innspill til høringsforslaget sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no merket med saksnr. 2019/4600 innen onsdag 19. juni 2019.