Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Stjørdal kommune 2019

Hensikten med tilsynet er å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap

Dato:
4. desember 2019
Stad:
Rådhuset
Ansvarleg:
Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Kommunens ledelse

Kontaktpersonar