Tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag og radiobjellelag i Trøndelag kan nå søke om investeringsmidler til organisert beitebruk gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019.

Søknadsfristen er satt til 15. februar.

Søknadsskjema, og mer informasjon om ordningen ligger på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet. Se lenke til hjemmesidene lengre ned i høyrehåndsmenyen.   

Det er fastsatt egne retningslinjer for prioriteringer av tilskudd i Trøndelag i 2019. Se lenke til retningslinjene i høyrehåndsmenyen.

Søknaden skal leveres til kommunen innen 15. februar.

Kommunen skal vurdere søknaden før den videresendes til fylkesmannen for behandling.

Søknadsfrist:
15.02.2019 23:59:00
Målgruppe:
Beitebrukere i Trøndelag, organisert i beitelag, radiobjellelag m.m.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelingen
Kven kan søkje:
Beitelag, grunneierlag, radiobjellelag som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder kan søke tilskudd. Enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd og der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid i beiteområdet kan også søke.