Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019

Fylkesmannen i Trøndelag har for 2019 fastsatt retningslinjer for  tilskudd til skogvegbygging og skogsdrift i vanskelig terreng.

Retningslinjene finner du i høyre marg sammen med linker til mere informasjon om de ulike ordningene.

Søknadsfristene for tilskudd til skogsveg er 1.april og 20. august.

For driftstilskudd er det ingen frist, kan søkes løpende gjennom året.

Når det gjelder tilskudd til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket håndteres dette av hver enkelt kommune etter egne retningslinjer. Ta kontakt med skogbruksansvarlig i din  kommune for informasjon om disse ordningene. 

Søknadsfrist:
31.12.2019 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere i Trøndelag
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen
Kven kan søkje:
Skogeiere