Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk

Tilskuddet skal bidra med finansiering av studiepermisjoner for videreutdanning i samisk til kommuner og fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i grunnskolen eller i videregående opplæring i henhold til §§ 6-2 og 6-3 i opplæringsloven.

Ordningen gjelder også for frittstående grunnskoler og videregående skoler som er godkjent etter friskoleloven, og som har godkjente læreplaner i samisk.

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i samisk gis for å styrke læreres kompetanse i samisk språk. Skoleeier kan få innvilget refusjon for lønnsutgifter til lærer som får studiepermisjon for videreutdanning i samisk språk.

Tilsagn om tilskudd meddeles den enkelte tilskuddsmottaker. Tilskuddet vil bli utbetalt etter at Fylkesmannen har mottatt bekreftelse fra søker om at forutsetningene i tilsagnsbrevet er oppfylt.

Søkere i Trøndelag sender søknad om tilskudd til  fmtlpost@fylkesmannen.no 

 

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
15.04.2020 00:00:00
Målgruppe:
Lærere som tar videreutdanning i samisk
Ansvarleg:
Oppvekst- og velferdsavdelingen
Kven kan søkje:
Kommuner, fylkeskommuner og frittstående grunn- og videregående skoler som har godkjent læreplaner i samisk

Kontaktpersonar