Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket 2019

Formålet med midlene:

Midlene skal bidra til å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt.

Målene og prioriteringene for bruken av midlene er gitt gjennom Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019 (RNP)

Om søknaden

Fortrinnsvis ønsker vi at elektronisk søknadsskjema brukes. Alternativt kan skjema i word eller Pdf format benyttes, det finnes til høyre på denne siden Midler til utrednings og tilretteleggingstiltak

I tillegg ønskes:

  • prosjektbeskrivelse
  • kostnadsoverslag
  • finansieringsplan

Maksimalt tilskudd: 75 % av godkjent kostnadsoverslaget.

For 2019 er Fylkesmannen i Trøndelag tildelt kroner 7 510 000 i utrednings- og tilretteleggingsmidler. Det er to søknadsfrister: 15. februar og 15. september.

Ta gjerne kontakt med oss hos Fylkesmannen i Trøndelag, landbruksavdelingen, dersom det er noe dere lurer på angående søknadsprosessen.

Søknadsfrist:
15.09.2019 23:59:00
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre samarbeidsorganer hovedsakelig innenfor landbruk.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen, Seksjon Bygdeutvikling