Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. nov 01. nov Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Klevgardan på Oppdal - årlige skjøtselstiltak Jordbruksforetak som driver slått og beite i Klevgardan
01. nov 01. nov Erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt Beitebrukere
01. nov 01. nov Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Seterdalene i Budalen - tilskudd til setring og dyr på utmarksbeite Beitebrukere og seterbruk i seterdalene i Budalen
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019 Skogeiere i Trøndelag
Søknadsfrist Tittel
01. nov 01. nov Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Klevgardan på Oppdal - årlige skjøtselstiltak
01. nov 01. nov Erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt
01. nov 01. nov Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Seterdalene i Budalen - tilskudd til setring og dyr på utmarksbeite
Sjå hovudtekst Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2019