Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2020 NAV-kontor
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid2020 Mennesker med rusrelaterte problemer
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020 Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. mar 01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt Pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk, og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med langvarig og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidelser som behøver tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte. De som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2020
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid2020
01. mar 01. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020
01. mar 01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med langvarig og sammensatt oppfølging