Tilskudd og erstatninger forvaltet av Fylkesmannen i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som de ulike fagavdelingene hos Fylkesmannen forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. apr 15. apr Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2020 Nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen
15. apr 15. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk Lærere som tar videreutdanning i samisk
01. mai 01. mai Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1951 Kommuner
15. mai 15. mai Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående Elever som får opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
15. mai 15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk
15. jun 15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
01. sep 01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020 Kommuner
01. sep 01. sep Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2021 Kommuner i Trøndelag
15. okt 15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
Søknadsfrist Tittel
15. apr 15. apr Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2020
15. apr 15. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk
01. mai 01. mai Rapportering ressurskrevende tjenester for brukere født i 1950 og 1951
15. mai 15. mai Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående
15. mai 15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående
15. jun 15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge
01. sep 01. sep Skjønnsmidler uforutsette og særskilte forhold 2020
01. sep 01. sep Prosjektskjønn - fornying og innovasjon 2021
15. okt 15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt