CIM

Crisis Information Management (CIM) er et digitalt krisestøtteverktøy som benyttes av alle kommunene og Fylkesmannen i Trøndelag, samt større oofentlige og private aktører. I dokumentoversikten i menyen til høyre finnes veiledninger for bruk av cim, samt oppgaver (cim-trim) som kan brukes til å øve på bruk av verktøyet.

Hva er CIM?

Systemet dekker det meste innen beredskaps- og krisehåndtering; ROS-analyser, beredskapsplan, tiltakskort, varsling, loggføring, mediehåndtering, rapportering, opplæring og trening.

Versjonen DSB-CIM, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er systemeier, er modulbasert, og inneholder ulike standardmoduler som er gratis for fylkesmannsembetene og kommunene. Alle kommunene i Trøndelag bruker DSB-CIM.