Frivillig skogvern – melding om oppstart

Fuktskoger, Skavlan, Snåsa
Fuktskoger, Skavlan, Snåsa

Fylkesmannen melder oppstart for prosess med tanke på vern av skogområder. Det meldes elleve nye områder og utvidelse av sju eksisterende naturreservat.

Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne, og det er to områder på Statskog SF. Allskog har vært de private grunneiernes representant. Områdene omfatter blant annet skogtyper som boreal regnskog, kalkskog, sumpskog, høgstaudeskog, flommarkskog, gammel furuskog, noe almeskog, samt bekkekløfter/elvedaler.  Områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet og etter naturmangfoldloven.

 

Områdene er: 

Område

Kommune

Gnr/bnr

Mefosselva

Flatanger

17/1

Honnavasslia, utvidelse

Flatanger

17/1

Storvatnet

Namdalseid

183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 184/5, 185/1,2

Hjartvikfjellet

Namdalseid

181/1, 181/2, 183/1, 183/116, 183/22, 183/5,

Gøllaustjønna-Langdalen

Namdalseid

181/13, 181/9, 182/4, 183/4, 183/5,

Husåstjønnbekken

Namdalseid

174/6, 191/1

Mariafjellet, utvidelse

Lierne

11/2

Skavlan

Snåsa

37/2

Skruddudalen

Indre Fosen

292/1

Raukamlia

Indre Fosen

246/1

Sjettenberglia, utvidelse

Indre Fosen

330/3, 329/1,2, 328/2

Finnsåsmarka, utvidelse

Snåsa

68/7

Vuddudalen

Levanger

250/1, 251/1

Vargøylia

Indre Fosen

94/1, 94/19

Trongstadlia

Åfjord

31/5, 39/1, 39/2, 39/3, 39/6, 39/1-4, 6, 1055/24, 1055/25

Henfallet, utvidelse

Tydal

169/1, 169/11, 172/2, 172/4

Stavåa, utvidelse

Rennebu

82/18, 84/12, 86/1

Storvika, utvidelse

Selbu

2/3

Etter meldingsperioden vil det bli utarbeidet en høringsrapport med nærmere beskrivelse og utfyllende informasjon. 

Du finner en kort beskrivelse og kart over de aktuelle områdene i lenken til høyre.

Innspill til oppstartsmeldingen sendes Fylkesmannen innen 26.mars 2019.