Oppstart av marint vern Borgan - Frelsøy

Ærfugl      Foto: Fylkesmannen i Trøndelag
Ærfugl Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag har fått i oppdrag å melde oppstart av marint vern i Borgan - Frelsøy i Nærøysund kommune. I tillegg skal Fylkesmannen gjennomføre revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning.

Fylkesmannen holdt et åpent informasjonsmøte på Austafjord skole den 30.09.2020, der det ble informert om planarbeidet. I høyre kolonne kan det lastes ned presentasjon og referat fra møtet, samt andre bakgrunnsdokument.

Oppstartsmelding for marint vern av Borgan - Frelsøy og revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning blir sendt ut til berørte parter oktober 2020.