Hvordan etablere en blomstereng?

Flere ønsker å bytte ut plen med blomstereng, noe som blant annet er positivt for ville pollinerende insekter. NIBIO har nå laget en brosjyre om hvordan man bør gå frem for å etablere blomsterenger i Midt-Norge.

Fylkesmannen opplever en økende mengde henvendelser fra hageeiere, gårdbrukere og offentlige etater som ønsker å etablere blomsterenger. Blomsterenger er viktige næringskilder for pollinerende insekter, en artsgruppe som har fått større fokus de siste årene. I tillegg er blomsterenger pene å se på og enklere å vedlikeholde enn en kortklipt plen.

Det å etablere en blomstereng er imidlertid ikke gjort i en håndvending. I brosjyren til høyre finner du råd om hvordan du bør gå frem for å lykkes i å etablere en blomstereng.