Stavsjøen blir rotenbehandlet

Abbor fanget i garn i Stavsjøen sommeren 2018. (Foto: Johnny Bjørkli)
Abbor fanget i garn i Stavsjøen sommeren 2018. (Foto: Johnny Bjørkli)

Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen i Trøndelag tillatelse til å behandle Stavsjøen i Malvik med rotenon. 

Sommeren 2018 ble Fylkesmannen i Trøndelag kjent med at det var oppdaget abbor i Stavsjøen i Malvik kommune. Abbor er en uønsket art i regionen og er trolig, bevisst eller ubevisst, satt ut i Stavsjøen. I 2018 og 2019 ble det gjennomført organisert fiske og tjue eksemplarer av arten er fanget.

Til tross for tiltakene som er satt inn, er det påvist abbor ved flere prøvestasjoner. For å fjerne fisken blir Stavsjøen nå behandlet med rotenon. Behandlingen gjennomføres denne uken. 

Stavsjøen er tappet ned

I forbindelse med at dammen i Stavsjøen er under utbedring er vatnet tappen ned. Dette anses som gunstig for en rotenonbehandling. Hensikten med behandlingen er å utrydde abboren fra Stavsjøen. Det gjøres bevaringstiltak for stedegne fiskearter.