Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


20.05.2020

Nettverk klimatilpasning Trøndelag

Nettverk klimatilpasning Trøndelag ble etablert 2. mars i 2017 for å bistå i arbeidet med å gjøre Trøndelag klimarobust. Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står som eiere av prosjektet. Nettverket er organisert som et prosjekt med varighet fram til 2025. I tillegg til eierne er 13 partnere invitert inn i prosjektet. Disse er fra stat, regionale myndigheter, forskningsmiljø og næringslivet.

19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Tanemsbruvegen sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Hovsten Cont & Gjenvinning for sorteringsanlegget i Tanemsbruvegen.

19.05.2020

Vedtak - ny ansvarlig enhet - omlasting av avfall på Kleivan industriområde

Fylkesmannen har overført tillatelsen for omlasting og mellomlagring av avfall på Kleivan industriområde til Årbogen Transport AS.

19.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Sandstad sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Kystavfall AS for sorteringsanlegget på Sandstad.

14.05.2020

Vedtak - endret tillatelse - Inderøy gjenbrukstorg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Innherred Renovasjon IKS for Inderøy gjenbrukstorg (Røvik).

13.05.2020

Søknad om nye/ oppdateringer av tillatelser til drift av gjenvinningsstasjoner i Namdalen

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS søker om nye/ oppdatering av tillatelser til gjenvinningsstasjoner i Namdalen.

13.05.2020

Søknad fra Grøntvedt Nutri AS om produksjon av fiskemel og fiskeolje på Uthaug i Ørland kommune

Bedriften søker om produksjon av 10 000 tonn fiskemel og 10 000 tonn fiskeolje. Råstoffet kommer fra Grøntvedt Pelagic AS.

11.05.2020

Høring – Søknad om utvidet utslippstillatelse for SalMar AS – Kverva, Frøya kommune

SalMar AS søker om utvidet utslippstillatelse for sitt lakseslakteri, InnovaMar, på Kverva i Frøya kommune.

07.05.2020

E-seminar om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag

Fylkesmannen har gleden av å invitere til elektronisk seminar om motorferdsel i utmark for kommune i Trøndelag.

29.04.2020

Søknad om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjoner - Steinkjer og Snåsa

Steinkjer kommune har søkt om tillatelse til drift av gjenvinningsstasjonene på Bratreitøra (Steinkjer) og Semsøra (Snåsa).

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.