Spennende prosjektlederstilling i Hedmark

Ledig stilling i prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk» med søknadsfrist 5.oktober.

"Fremtidsrettet reindrift og jordbruk" er et samarbeidsprosjekt mellom Os kommune, Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Trøndelag. Prosjektet har som hovedmål å utvikle langsiktige konfliktdempende løsninger og tiltak mellom reindrift og landbruk i Os kommune. 

Fylkesmannen i Hedmark er arbeidsgiver.

Se fullstendig utlysningstekst på Fylkesmannen i Hedmarks hjemmeside.

 

Kontaktpersonar