Møte i merkenemndene

Merkenemndene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag / Hedmark har begge hatt møte i vår. Møteprotokollene legges ut på våre hjemmesider.

Møteprotokoller fra møte den 05.03.2020 og 05.05.2020 for merkenemnda i Nord-Trøndelag finner du her

Møteprotokoll fra møte den 27. mai 2020 for merkenemnda i Sør-Trøndelag / Hedmark finner du her

Kontaktpersonar