Informasjon om melding om reindrift 2018 / 2019

Våren er tid for både reinflytting, kalving og levering av melding om reindrift. Frist for å levere melding om reindrift er som vanlig den 10. april, derimot er søknad for tilskudd den 31. mai.

 

Landbruksdirektoratet har laget nye digitale skjema for reineiere som skal levere melding om reindrift og søke om tilskudd.

Foreløpige erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at den nye digitale løsningen via Altinn fungerer bra og vi håper at de fleste benytter muligheten til å levere elektronisk i år. Det vil selvsagt være mulighet å levere på papir.

Frist for levering er som tidligere 10. april og det kan være lurt å begynne i god tid.

Meldingen skal inneholde opplysninger fra foregående reindriftsår (1. april - 31. mars) om: 

  • kalvetilgang og annen tilgang av rein
  • slakteuttak, tap og annen avgang av rein
  • samt fordeling av rein mellom medlemmer i siidaandelen

Leder av siidaandel er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

For å levere melding elektronisk må du logge inn i Altinn - Melding om reindrift.

Hvis du vil levere på papir bruker du papirskjema fra Landbruksdirektoratet.

Dersom dere har spørsmål eller vil ha veiledning kan dere kontakte Marit, Elsemari eller Risten-Marja. Det er mye som skjer fremover så det kan være greit å avtale tidspunkt på forhånd.