Forlenget frist for levering av melding om reindrift

Fristen forlenges til den 22. april 2020.

Landbruksdirektoratet har plutselig endret fristen for levering av melding. Ny frist for levering av melding om reindrift er satt til onsdag den 22. april 2020. I og med at frist for levering av MOR er forlenget, stenges muligheten for å levere elektronisk søknad om tilskudd frem til fredag den 25. april med frist den 03.06.2020.

For å levere søknad om tilskudd må melding om reindrift være levert elektronisk via Altinn.

For mer informasjon om innlogging og skjema, se våre hjemmesider.

Ønsker du å levere på papir, sendes denne i posten til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.