Reindrift


26.03.2019

Nye digitale skjema for reindriften

Melding om reindrift kan igjen leveres digitalt.

11.02.2019

Gjennomfører reintelling

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører offentlig kontrollert telling av rein i Svahken sijte (Elgå Reinbeitedistrikt). Tellingen startet 10. februar.

14.09.2018

Spennende prosjektlederstilling i Hedmark

Ledig stilling i prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk» med søknadsfrist 5.oktober.

07.06.2018

Vellykket reindriftskonferanse

Årets Reindriftskonferanse ble arrangert på Hell, 31.mai – 1. juni. Dette var første felles konferanse for reindrifta i Trøndelag og Hedmark, samt Trollheimen og reinlaga i Sør-Norge. Konferansen samlet ca. 90 personer og hadde folkerett og næringsutvikling som hovedtemaer.

02.05.2018

Reindriftskonferansen 2018

Konferansen holdes på Scandic Hotell hotell 31. mai - 1. juni 2018

27.04.2018

Rein og innmark

Vinteren er tøff for både rein og andre hjortedyr. Nå er våren i anmarsj og flere steder kan man få se rein på innmarka.

18.04.2018

Flytter reingjerde i Skjækerlia

De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt et reingjerde som er oppført i Skjækerlia. Reingjerdet blir nå flyttet.

12.04.2018

Erstatning for påkjørt rein

Ved påkjørsler av rein på jernbane eller veg er det reineieren/ reinbeitedistriktets ansvar å søke om erstatning.

22.03.2018

Melding om reindrift og søknad om tilskudd 2017/2018

Landbruksdirektoratet har bestemt at det skal utvikles et nytt digitalt system for levering av melding om reindrift og søknader om tilskudd. Inntil det nye systemet er på plass, må melding om reindrift og tilksuddssøknader leveres på papir.

19.03.2018

Informasjon om lærlingeordningen i reindriftsfaget

Kjenner du noen som kunne tenkt seg å være reindriftslærling?