Reindrift


09.10.2019

Inspirasjonsseminar - ut på vidda

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til seminar om næringsutvikling - påmeldingsfrist 18. oktober 2019 - påmeldingsfrist 18. oktober 2019    

04.10.2019

Reinmerker på høring og kunngjøring

Registrering av nye reinmerker eller overføring av eksisterende reinmerker sendes på høring, og kunngjøres dersom de blir godkjent i merkenemnda.

04.10.2019

Ledig stilling som jurist

Har du juridisk kompetanse og interesse for reindrift, folkerett, klima og miljø?

02.05.2019

Påmelding til reindriftskonferansen 2019

Nå er påmelding til årets reindriftskonferanse åpnet!

10.04.2019

Utvidet frist for levering av melding om reindrift

Skjema for innlevering av melding om reindrift er nå tilgjengelig igjen i Altinn. Fristen for å levere melding om reindrift (MOR) er utsatt til 12. april på grunn av nettverksproblemer hos Landbruksdirektoratets sider.

03.04.2019

Oversikt over frister for innlevering av melding om reindrift og søknad om tilskudd/ erstatning

Det er ikke alltid like lett å holde oversikten over hvilke papirer som skal inn når og hvor. Her har du en oversikt! Melding om reindrift - frist 10. april via Altinn/ papir Søknad om erstatning - frist 15. april via papir Søknad om tilskudd - frist 31. mai via Altinn/ papir.

02.04.2019

Fritak fra engangsavgift for reindriftsnæringen

Du kan få fritak ved første gangs registrering av beltemotorsykler/snøscootere og terrenggående firehjuls motorsykler som skal benyttes i reindriftsnæringen.  

02.04.2019

Reindriftskonferansen 2019

Årets reindriftskonferanse for reineiere/tamreinlag i vårt forvaltningsområde er under full planlegging. Konferansen vil i år arrangeres i samarbeid med rovviltnemnda i region 6 og holdes på Scandic Hell hotell den 28-29. mai 2019.

02.04.2019

Informasjon om søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Frist for levering av søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er den 31. mai 2019

02.04.2019

Informasjon om melding om reindrift 2018 / 2019

Våren er tid for både reinflytting, kalving og levering av melding om reindrift. Frist for å levere melding om reindrift er som vanlig den 10. april, derimot er søknad for tilskudd den 31. mai.  

Fleire nyhende