Reindrift


20.05.2020

Til hundeeiere - husk båndtvangen!

Fylkesmannen i Trøndelag ber hundeeiere holde hunden sin under kontroll og i bånd av hensyn til kalvingstida og utfordrende beiteforhold.

15.05.2020

Ny reindriftsdirektør ansatt

Camilla Knutsen (41 år) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.

29.04.2020

Distriktsårsmøter i disse koronatider

Kan reinbeitedistriktene og reinlagene avholde årsmøter og i så fall hvordan?

24.04.2020

Ferdes du i fjellet? Vis hensyn for kalvinga!

Våren er i anmarsj og vi anmoder alle som ferdes i naturen om å vise hensyn til reinflytting og kalving.

17.04.2020

Forlenget frist for levering av melding om reindrift

Fristen forlenges til den 22. april 2020.

16.04.2020

Vi må kjenne historien for å forstå nåtiden - om samiske rettigheter og reindrift i Trøndelag

Ønsker du å lære mer om samiske rettigheter, og historien til den sørsamiske reindrifta og kulturen? Se her!

16.04.2020

Informasjon om elektronisk søknad for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Skjema for elektronisk søknad om tilskudd åpner fredag 17. april 2020.

08.04.2020

Frist for levering av melding om reindrift og søknad om erstatning

Frister onsdag 15.04.2020 er: levering av melding om reindrift søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt

24.03.2020

Frister i forbindelse med tilskudd til kriseberedskap i reindrifta

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke kjent med at det foreligger en beitekrise i våre forvaltningsområder, men vi vil videreformidle informasjon fra landbruksdirektoratet om noen viktige frister du bør være klar over dersom det søkes om tilskudd. Man bør søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap.

20.03.2020

Smittevern og beredskap i reindrifta mot koronaviruset

Situasjonen med koronaviruset - Covid 19 har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten.

Fleire nyhende