Reindrift


21.02.2020

Reindriftskonferansen 2020

Foreløpig dato for reindriftskonferansen for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/ Hedmark og tamreinlagene er 27-28. mai 2020. Tema er blant annet HMS. Invitasjon og program sendes ut i løpet av vårvinteren. Hold av datoen enn så lenge!  

21.02.2020

Ny konstituert direktør

Camilla Knutsen er konstituert som direktør for reindriftsavdelingen. Tidligere direktør Helge Hansen fortsetter i samme avdeling som fagdirektør.  

06.02.2020

Læhka biejjine - Gratulere med dagen

I dag, den 6. februar er det den samiske nasjonaldagen

28.01.2020

Reinmerker på høring og kunngjøring

Oppdatering av merker på høring og kunngjøring

17.12.2019

Åpningstider i jula

Reindriftsavdelingen tar juleferie!

28.11.2019

Oversikt over nye reinmerker

Reinmerkeregisteret har over lengre tid vært stengt for innsyn og vi legger derfor ut oversikt over reinmerker som er registrert i 2019.  

25.11.2019

Erstatning for påkjørt rein

Her finner du informasjon om prosedyre ved påkjørsel av rein, samt skjema med forslag til beregning av påkjørt kalv/simle/okse fordelt på hvert enkelt reinbeitedistrikt.

09.10.2019

Inspirasjonsseminar - ut på vidda

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer til seminar om næringsutvikling - påmeldingsfrist 18. oktober 2019 - påmeldingsfrist 18. oktober 2019    

04.10.2019

Reinmerker på høring og kunngjøring

Registrering av nye reinmerker eller overføring av eksisterende reinmerker sendes på høring, og kunngjøres dersom de blir godkjent i merkenemnda.

04.10.2019

Ledig stilling som jurist

Har du juridisk kompetanse og interesse for reindrift, folkerett, klima og miljø?

Fleire nyhende